Statut Szpitala Wielospecjalistycznago im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu został nadany przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Późniejsze zmiany w Statucie zostały wprowadzone: uchwałą nr XXXIX/395/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą nr XLVI/475/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą nr IX/74/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą nr XXXIV/285/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego  im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Aktualny tekst jednolity Statutu zawarty został w załączniku do powyższej Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Statut (4731kB) pdf

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu został ustalony przez Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia finansowane ze środków publicznych) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu) sporządzony na dzień 12 lipca 2016 r., został zawarty w załączniku do Zarządzenia Nr 22/2016 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Późniejsze zmiany w Regulaminie Organizacyjnym zostały wprowadzone: Zarządzeniem Nr 23/2016 Dyrektora Szpitala z dnia 13 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 25/2016 Dyrektora Szpitala z dnia 31 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 7/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 22 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 8/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 6 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 11/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 20 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 12/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 11 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 13/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 15/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 28 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 19/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 3 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 21/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 19 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2017 Dyrektora Szpitala z dnia 30 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 4/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 23 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 1 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 11/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 21 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 22/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 24 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 25/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 7 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 27/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 3 lipca 2018 r., Zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 19 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 31/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 7 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 37/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 30 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 41/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 20 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 3/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 4 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 25 lutego 2019 r. i Zarządzeniem Nr 12/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Całość Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stanowią  poniżej publikowane dokumenty (wymienione w pkt 1-4).


1. Zarządzenie Nr 22/2016 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zarządzenia Nr 22/2016 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w (945kB) pdf

2. Załącznik do
powyższego Zarządzenia Nr 22/2016 - tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1872kB) pdf  

wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia finansowane ze środków publicznych) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu) 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia niefinansowane ze środków publicznych (672kB) pdf  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (155kB) pdf

-  które zostały sporządzone na dzień 12 lipca 2016 r. 

Uwaga! powyżej publikowane dokumenty: tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny), posiadają późniejsze zmiany, następujące po dniu 12 lipca 2016 r., wprowadzone poszczególnymi, publikowanymi poniżej, zarządzeniami Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala. - Teksty powyższych załączników nr 1 i 2 (Wykaz opłat, Schemat Organizacyjny), uwzględniające te późniejsze  zmiany, publikowane są po poniższych tekstach  zarządzeń.

3. Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu:

Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (787kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2016 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (5493kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (481kB) jpg

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (655kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (402kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (7239kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1905kB) pdf

Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (4822kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (367kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (4112kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (359kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1474kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2017 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (692kB) pdf

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (2050kB) pdf

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (359kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (4690kB) pdf

Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (4651kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (424kB) pdf

Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (175kB) pdf

Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (758kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1077kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (814kB) pdf

Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1124kB) pdf

Zarządzenie Nr 41/2018 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (9663kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1452kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1794kB) pdf

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (4410kB) pdf

4. Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala - teksty uwzględniające zmiany wprowadzone powyższymi zarządzeniami Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala

Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia niefinansowane ze środków publicznych (57kB) word

Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (533kB) pdf

Ponadto, do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala dołączone są następujące dokumenty Szpitala:

Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (89kB) word  

Zasady prowadzenia listy oczekujących (4629kB) pdf

Wytworzył: Rada Powiatu Inowrocławskiego; Dyrektor (29 marca 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 12:19:08)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Machejek (25 kwietnia 2019, 13:12:57)
Zmieniono: Aktualizacja informacji dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; wprowadzenie aktualnego pliku pn. Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19261

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij